23/11/26

Next Level Gallery: ESG

Mindannyian kicsiben kezdjük. De nézzenek ránk most! A szenvedély, a bátorság, a versenyszellem és a szakértelem hajtott minket, hogy kövessük álmainkat, és ennek eredményeként történelmet írtunk. Tartsanak velünk, és ismerjék meg az Audi Hungaria portfóliójának tartóoszlopait, tekintsenek vissza a múltba, éljék át a jelent, és tekintsenek csodálkozással a jövőbe! 

A NEXT LEVEL GALÉRIA hat standja közül egy még felfedezésre vár. Miután megismerkedtünk az Audi Hungaria öt stratégiai területével, most egy olyan téma felé közelítünk, amely meghatározó a vállalat jelenlegi és jövőbeli tevékenységei szempontjából.

Az ESG – az environment, social és governance (környezet, társadalom és irányítás) szavak rövidítése –a vállalatok fenntarthatósági teljesítményének objektív értékeléséhez biztosít keretet. A vonatkozó paraméterek megmutatják, hogy egy vállalat mennyire környezetbarát és társadalmilag elkötelezett módon és milyen vállalkozói irányítással működik, illetve hogyan fog fejlődni.

Mindezekről Brenda Kleinnel beszélgettünk, aki az Audi Hungaria Accounting und Treasury részlegének, valamint az „ESG” stratégiai terület vezetője.

Milyen szerepet játszik az ESG az Audi Hungariánál?

Brenda Klein: Az ESG stratégiai fontosságú számunkra. Röviden: részünkről ez jelenti a pozitív hozzájárulást a világhoz, ezért a Next Level stratégiánk alapvető eleme. A fenntarthatóság nem csupán egy cél, hanem egy alapvető hozzáállás, amely meghatározza a tevékenységünket. A vállalatunk területén található Európa legnagyobb tetőre szerelt napelemparkja, az ebből származó energiát használjuk, mi vagyunk az ország legnagyobb geotermikus energiafelhasználója, és alu-closed-loop-eljárásunk révén a gyártás során az alumínium újrahasznosításra kerül. Számos tevékenységünkkel bizonyítjuk társadalmi elkötelezettségünket: munkatársaink önkéntes munkájuk és szakértelmük révén pro bono támogatást nyújtanak a régió társadalmi és gazdasági szereplőinek. Vállalatirányításunk professzionális compliance- és kockázatkezelési tevékenységeken, valamint tanúsított vállalati folyamatokon alapul.

a

Miért olyan fontos az ESG témaköre az Audi Hungaria számára?

Az ESG terén mára már láthatóan elért sikerek mellett az ESG-vel kapcsolatos külső kommunikáció és a jelentések hitelessége is meghatározó, és kulcsfontosságú a siker szempontjából. E hitelesség megteremtése érdekében az Európai Unió 2024-től kötelezővé teszi a vállalatok számára az ESG-jelentés készítését, és ezzel kapcsolatosan elfogadta a vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló európai irányelvet („Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD). A jelentés keretében szabványosított értékelési előírások alapján kell nyilatkozni többek között az olyan ESG-adatokról, mint a megújuló energiaforrások aránya, az újrahasznosítási arány, a korrupcióellenes incidensek, a sokszínűség, a beszállítóknál alkalmazott emberi jogi folyamatok és hasonlók. Ezen túlmenően külső könyvvizsgálót kell megbízni az ESG-adatok hitelesítésével. E magas követelmények teljesítéséhez megbízható és kiváló minőségű ESG-adatokra van szükségünk, amelyek kapcsolódnak a vállalati folyamatainkhoz, és következetes ellenőrzésnek vannak alávetve. 

Ez az oka annak, hogy jelenleg Ön az Accounting osztályon az ESG-ért felelős vezető?

Igen, pontosan. Az Audi Hungariánál az Accounting részleg felel a külső jelentésekért, amelyeket könyvvizsgálónak kell hitelesítenie. Eddig a könyvvizsgálat a pénzügyi adatokra összpontosított. Ennek megfelelően az Accounting eddig egy adott pénzügyi adatmodellért volt felelős. 2024-től azonban a CSRD alapján mintegy további 1000 ESG-adat csatlakozik ehhez. Ez újdonságot jelent a külső könyvvizsgáló, az Accounting részlegünk és az Audi Hungaria minden olyan szakterülete számára, amely operatív feladatokat lát el az egyes ESG-kérdéskörök terén. Éppen ezért az adatkezelésünk és a folyamataink előkészítése, valamint ESG-felelőseink felkészítése jelenti jelenleg az egyik legnagyobb, ESG-vel kapcsolatos, új belső feladatot. Ez a sikeres éves audit és a folyamatos, átfogó ESG-irányítás alapja.

a

Melyek a meghatározó szakmai kompetenciák az ESG-célkitűzéseink eléréséhez?

A CSRD-követelmények teljesítéséhez különösen nagy szükség van speciális számviteli szaktudásra. Emellett rendkívül fontosak az ESG-adatok kezelése, a Scope 1, 2, 3 kibocsátások, az ellátási láncok átvilágítása, a fenntartható kontrolling és a célzott ESG-stratégiák levezetése terén szerzett ismeretek. E kompetenciák szisztematikus, belső fejlesztésén túlmenően stratégiai partnerként az ESG-csapatunkban tudhatjuk Alexander Bassen professzort, aki közvetlenül részt vett a CSRD kialakításában. A jövőben további ESG-vel kapcsolatos, külső képzési lehetőséget is igénybe fogunk venni.

A fent említett sikereken kívül melyek a vállalat jelenlegi ESG-vel kapcsolatos világítótorony-projektjei?

Az imént vázolt ESG-kompetenciák kiépítése érdekében a győri Széchenyi István Egyetem partnereként létrehoztuk Magyarország első ESG-mesterképzését. Ezzel a kezdeményezéssel jelentősen hozzájárulunk a szociális területhez. A vállalatirányítás területén az Audi és a Volkswagen konszernnel közösen többdimenziós ESG-adatmodellt alakítunk ki egy modern informatikai architektúra keretében, így a teljes konszernt tekintve gyakorlatközeli pilotként működünk. A környezetvédelem terén tovább bővítjük napelemparkunkat, és tervezzük a direct air capture technológia alkalmazását is, amellyel a szén-dioxidot közvetlenül a levegőből szűrjük ki, majd máshol hasznosítjuk vagy fenntartható módon a föld alatt tároljuk.

a

Hogyan lehet egy olyan megfoghatatlan területet, mint az ESG, kiállítani? Milyen izgalmas ötletekkel álltak elő?

A környezetvédelem témakörében bemutattuk a fenntartható energetikai ökológiai rendszert és annak az Audi Hungaria karbonlábnyomára gyakorolt hatását. A társadalmi kérdések témakörében a Győri Egyetemmel közös ESG-mesterképzésről adtunk tájékoztatást, harmadrészt pedig a vállalatirányítás témakörében bemutattuk itt a standon a többdimenziós ESG-adatmodellünket. Úgy érzem, mindhárom kiállítási tárgyunk jó fogadtatásra lelt a rendkívül érdeklődő vendégek és munkatársak körében.

a

Kapcsolat

Cím
AUDI HUNGARIA Zrt.
9027 Győr, Audi Hungária út 1.

Bejegyezve a Győri Törvényszék Cégbíróságán

Cégjegyzékszám
Cg. 08-10-001840

Telefon
+36 96 66 1000
+36 96 66 1001

If you have questions about Audi or our products but are not a journalist, please contact our customer service department at: audi.hu/contact

Amennyiben nem újságíró, és kérdése van az Audival, vagy a termékeinkkel kapcsolatban, kérjük keresse vevőszolgálatunkat az alábbi eléhetőségen:
audi.hu/hu/altalanos-informaciok/kapcsolat.html