Compliance és rizikómenedzsment

Tevékenységünk előre tekintő rizikómenedzsmenten és vállalatcsoport-szinten egységes kereteken alapul, amelyek bázisát a compliance menedzsment rendszer, az Igazgatóság, valamint az integritással eljáró munkavállalók képezik. Így biztosítható cégünk jóhírneve, üzletei partnereink bizalma, továbbá munkavállalóink jóléte.


Compliance és integritás

A compliance és az integritás a stratégiánk és vállalati kultúránk elengedhetetlen részét és az Audi Hungariánál folytatott tevékenységünk alapját képezik. A célunk, hogy döntéseink a jogszabályokkal, belső szabályokkal és értékeinkkel mindig összhangban álljanak.

Annak érdekében, hogy a szabályok betartását és az etikus magatartást az Audi Hungariánál hatékonyan és hosszú távon megvalósítsuk, olyan Compliance Menedzsment Rendszert (CMS) implementálunk, amely megfelel a nemzetközileg elismert sztenderdeknek. Azokat az alapelveket, intézkedéseket, folyamatokat és struktúrákat testesíti meg, amelyeket tartósan biztosítani és folyamatosan fejleszteni kell a jogszabályoknak való megfelelés és rendszerszintű szabálytalanságok megelőzése érdekében.
Audi guide adatvédelmi tájékoztató
PDF
Compliance és integritás
Rizikómenedzsment

Rizikómenedzsment

A Rizikómenedzsment Rendszerünk (RMS/IKS) a nemzetközileg elismert COSO vállalati kockázatkezelési keretrendszerén alapszik.

Az Audi RMS/ICS szervezeti felépítése a nemzetközileg elismert COSO vállalati kockázatkezelési keretrendszer szabványán alapul (COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission). Segítséget nyújt a lehetséges kockázatok felmérésében és minimalizálásában, valamint ahol lehetséges, azok elkerülésében.

Emberi jogok

A vállalati felelősség részeként elkötelezettek vagyunk az emberi jogok tiszteletben tartása mellett és ennek során figyelembe vesszük az ENSZ üzleti és emberi jogokra irányadó alapelveit. Tartalom tekintetében az alapelvek utalnak az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatára (amelyet a Polgári és Szociális Nemzetközi Egyezségokmány kodifikált), az OECD multinacionális vállalatokra vonatkozó iránymutatásaira, valamint a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapvető munkaügyi normáira.

A Compliance Menedzsment Rendszer részeként a Compliance központi jelentőségű az emberi jogok biztosítása szempontjából; folyamatos információcserét tart fenn a különböző vállalati funkciókkal, szakterületekkel és magával a márkacsoporttal. Megjegyzendő továbbá, hogy a felelős beszállítóilánc-gazdálkodás (Responsible Supply Chain Management) a beszállítókkal együttműködve az emberi jogok védelmének alapvető részét képezi.

Mind az Audi Hungaria Viselkedési Alapelveiben, mind az egyéb belső szabályokban rögzítettük az emberi jogok alapvető aspektusaival való egyetértésünket, továbbá számos dokumentumban kifejezésre juttattuk a munkavállalókkal és üzleti partnereinkkel szembeni elvárásainkat, mint például: Audi Hungaria Viselkedési Alapelvek, a Volkswagen Csoport Nyilatkozata a szociális jogokról, az ipari kapcsolatokról és az „üzleti és emberi jogokról” (Szociális Charta), Volkswagen Viselkedési Alapelvek az üzleti partnerek számára (Volkswagen Code of Conduct for Business Partners).
Slavery and Human Trafficking Statement AUDI Hungaria
PDF
AUDI Hungaria Viselkedési Alapelvek
PDF
Szociális Charta
PDF
Emberi jogok
Visszaélés-bejelentési rendszer

Visszaélés-bejelentési rendszer

A jogszabályoknak és belső szabályoknak való megfelelés elsődleges fontosságú az Audi Hungaria számára. Az egyetlen módja, hogy megvédjük a vállalatot, munkavállalóinkat és az üzleti partnereinket a negatív jogkövetkezményektől, ha betartjuk a jogszabályokat és etikus magatartást tanúsítunk. Az esetleges szabályszegésekre utaló bejelentéseket a Visszaélés-bejelentési rendszeren keresztül lehet megtenni.

A következő csatornák állnak rendelkezésre:
1. Az Audi Felderítő Iroda központi email címe: whistleblower-office@audi.de
2. A nap 24 órájában tehet bejelentést a következő nemzetközi, ingyenesen
hívható telefonszámon: +800 444 46300, illetve a következő díjköteles telefonszámot is hívhatja: +49 5361 946300.
3. Audi BKMS: https://www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=1audi9&c=-1&language=eng
4. A Volkswagen konszern ombudsmanjai
A bejelentő csatornákról további információk az általános tájékoztatóban találhatók.
Általános tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről
PDF
Adatvédelmi tájékoztató a visszaélés-bejelentési rendszerről
PDF
Az Audi Konszern panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályzat
PDF

Together4Integrity

Together4Integrity a Volkswagen csoport integritás és compliance programja, amely minden olyan intézkedést felölel, amely a vállalati kultúrával, a szabályok követésével és az etikus magatartással kapcsolatos. A T4I az Ethics and Compliance Initiative (ECI) alapelveire épül, amely az etikus vállalati alapelvek globális elismert standardja.
Az etikus magatartás és a szabályok követése az Audi Hungaria stratégiájának szilárd elemei. Ezek alapján a célunk, hogy a T4I által az Audi Hungaria jobb vállalattá váljon.

A kulturális változás különös jelentőséggel bír; arról szól, hogy elérjük az embereket és támogassuk az etikus magatartás tanúsítására való képességüket. Ennek kiindulópontját a Volkswagen hét konszern-alapelve képezi. Az alapelvek meghatározzák, hogy az Audi Hungariánál és a márkacsoportnál hogyan akarunk közösen dolgozni, valamint kiegészítik a Viselkedési Alapelveket, amely megállapítja a jogszabályoknak és a belső irányelveknek való megfelelés általános szabályait.
Together4Integrity

További információk az Audi AG oldalán


Kapcsolat

Cím
AUDI HUNGARIA Zrt.
9027 Győr, Audi Hungária út 1.


Bejegyezve a Győri Törvényszék Cégbíróságán
Cégjegyzékszám
Cg. 08-10-001840
Telefon
+36 96 66 1000
+36 96 66 1001