FőoldalA vállalatProfilCompliance és ombudsman rendszer

Compliance és ombudsman rendszer

Compliance:

Az AUDI AG igazgatósága az AktG (német részvénytársaságokról szóló törvény) 161.§-a alapján ún. megfelelési nyilatkozatban köteles igazolni, hogy a vállalat megtartja a törvényi előírásokat és a vállalat belső irányelveit, valamint gondoskodik arról, hogy a konszern vállalatok is megfelelnek a német Corporate Governance Kodex által előírtaknak (Compliance).
Ezt a Felügyelő bizottságon belüli vizsgálóbizottság (audit bizottság) felügyeli, amelyet az AUDI AG igazgatósága minden, a Compliance körébe eső kérdésről rendszeresen, megfelelő időben és teljes körűen tájékoztatni köteles.

Az Audi Hungaria mint az AUDI konszern tagja, kötelezettséget vállal az anyavállalat fent megnevezett kötelezettségeinek, így a helyi jogi előírások megtartására.

Audi Hungaria Viselkedési Alapelvek (Code of Conduct)

Ombudsman-rendszer:

A kapcsolatfelvétel szigorúan bizalmasan történik. Az ombudsmanként megbízott külső ügyvédeket titoktartási kötelezettség köti, és nem alkalmazottai a vállalatnak. Ők fogadják a megkereséseket és az informátor nevét kizárólag csak annak jóváhagyásával továbbítják az Audi felé.

További információkat az ombudsman rendszerhez a következő oldalon találhatóak
http://www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de/

A Volkswagen Konzern Ombudsmanai:

Dr. Rainer Buchert
+49 69 710 33 33 0

Thomas Rohrbach
+49 69 653 00 356

Kapcsolat

Cím
AUDI HUNGARIA Zrt.
9027 Győr, Audi Hungária út 1.

Bejegyezve a Győri Törvényszék Cégbíróságán
Cégjegyzékszám
Cg. 08-10-001840
Telefon
+36 96 66 1000
+36 96 66 1001